Certificats de vie [tr]

Certificats de vie

Si vous êtes retraité et percevez une pension versée par une caisse française, vous devez régulièrement justifier de votre existence, en envoyant à votre caisse un certificat de vie.

Le consulat général de France à Istanbul ne délivre plus de certificats de vie.

Pour avoir un certificat de vie :

1- Téléchargez le formulaire plurilingue.
2- Remplissez le formulaire en capitales, à l’encre noire.
3- Munissez-vous d’une pièce d’identité valide et faites viser le certificat de vie par une autorité turque habilitée :
-  Nüfus Müdürlüğü, ou
-  Muhtarlık.

Ces autorités turques sont habilitées à attester de votre existence, et leur sceau est reconnu par les caisses de retraites françaises. Il n’est plus nécessaire de vous rendre au consulat de France.

Pour plus d’informations sur le contrôle de l’existence des titulaires de pension et d’avantages vieillesse, cliquez ici.


Sağ belgesi

Emekli maaşınız Fransız kurumları tarafından ödeniyor ise maaş aldığınız kuruma hayatta olduğunuzu düzenli aralıklarla sağ belgesi göndermek sureti ile ispat etmeniz gerekmektedir.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu bundan böyle sağ belgesi düzenlememektedir.

Sağ belgesi edinmek için :

1- Çok dilli formu bilgisayarınıza indirin.
2- Lütfen formu büyük harf kullanarak ve siyah tükenmez kalem ile doldurun.
3- Halen geçerli bir kimlik ile birlikte başvuracağınız aşağıdaki iki yetkili makamdan birinde sağ belgesini damgalatın.
-  Nüfus Müdürlüğü veya
-  Muhtarlık.

Fransız emeklilik kurumları, sağ durumunuzu belgelemeye yetkili söz konusu Türk makamları mühürlerini tanıdığından, sağ belgesine yönelik Fransa Başkonsolosluğu’na başvurmanız bundan böyle gerekmemektedir.

Maaş bağlanmış emeklilerin ve yaşa bağlı yardımlardan faydalananların sağ olup olmadıklarının denetlenmesine dair daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

publié le 19/08/2019

haut de la page