Fransa Büyükelçiliği’nce sunulan 2017-2018 eğitim yılı için Fransa’da Eğitim Bursları [fr]

Fransa Büyükelçiliği Türk üniversite öğrencilerine 2017-2018 eğitim dönemi için toplam 51 adet burs tahsis etti.

Fransa Büyükelçiliği’nce sunulan 2017-2018 eğitim yılı için Fransa’da Eğitim Bursları


- Galatasaray Üniversitesi ile ortak burs programı dahilinde 10 burs
- TEV ile ortak burs programı dahilinde 15 burs
- Master FLE programı dahilinde 5 burs
- Copernic programı dahilinde 2 burs
- Sıtkı Koçman Vakfı ile ortak burs programı dahilinde 2 burs
- Eiffel programı dahilinde 13 burs ve
- Renault Vakfı programı dahilinde 4 burs Türk öğrencilere tahsis edilmiştir.

Fransa Büyükelçiliği tarafından Türk öğrencilere 2017 yılında tahsis edilen burs sayısı 51’e yükselirken, 2016 yılına göre %31 oranında bir artış sağlanmıştır.

Üniversitelere göre burs dağılımı : Boğaziçi Üniversitesi (3), ITÜ (2), Bilkent Üniversitesi (5), Galatasaray Üniversitesi (27), Marmara Üniversitesi (4), Ankara Üniversitesi (1), Mimar Sinan Üniversitesi (1). Bunun dışında bir serbest avukata da master bursu tahsis edilmiştir.

Programlara göre detaylı sonuçlar

Fransa Büyükelçiliği - TEV ortak burs programı

Başvuran 25 adaydan 15’ine mükemmel dil seviyeleri, akademik kariyerlerinin tutarlılığı ve profesyonel projeleri nedeniyle burs tahsis edilmiştir. Bursiyerler uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimleri, dilbilimleri, sosyoloji, edebiyat, müzikoloji, ve mühendislik alanlarında eğitimlerine Fransa’da devam edecekler ve 1 Eylül 2017’den itibaren 10 ay boyunca ayda 760 Avro burs alacaklar.

Fransa Büyükelçiliği - Galatasaray Üniversitesi ortak burs programı

Bursiyerler edebiyat, felsefe, sosyoloji, gazetecilik, işletme ve ekonomi, uluslararası ilişkiler, endüstriyel mühendislik, bilgisayar mühendisliği ve matematik alanlarında eğitim alacak ve 1 Eylül 2017’den itibaren 10 ay boyunca ayda 760 Avro burs alacaklar.

Copernic Programı

Copernic burs programı yönetiminin 12 aydan kısa süreli bursiyer kabul etmemesi nedeniyle bir bursiyer 1 Ekim 2017’den itibaren ayda 760 Avro burs alacak ve kalan kaynak ile bir diğer bursiyerin sosyal sigortası ödenecek ve staj yapması sağlanacaktır.

Fransa Büyükelçiliği ile Sıtkı Koçman Vakfı ve Muğla üniversitesi ortak burs programı

2013’ten bu yana devam eden jeoloji ve madencilik konulu burs programı bünyesinde iki bursiyer Poitiers Üniversitesi’nde hidroloji alanında master yapacak ve 1 Eylül’den itibaren 10 ay boyunca ayda 760 Avro burs alacaklar.

Fransa Büyükelçiliği - Master FLE burs programı

Başvuran 5 adaydan kabul edilen Ankara Üniversiteli 2 bursiyer eğitimlerine Strazburg Üniversitesi’nde devam edecekler ve 1 Eylül’den itibaren 10 ay boyunca ayda 760 Avro burs alacaklar.

Fransa Büyükelçiliği - Eiffel Programı

Kabul edilen 13 bursiyerden 6’sı ekonomi /işletme ve 7’si siyasal bilimler alanlarında eğitim alacaklar.

Fransa Büyükelçiliği - Renault Vakfı programı

Program dahilinde Galatasaray Üniversitesi’nden 4 bursiyer master yapacaktır.

publié le 29/05/2017

haut de la page