Fransa - Türkiye ilişkileri konusunda bunları biliyor muydunuz?

- İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin, ülkeler arasındaki tarihi en eskiye dayanan ilişkilerden olduğunu ...

Fransa Krallık naibi, 1525’te I. Fransuva’nın Pavia’da esir alınmasından sonra Kanuni Sultan Süleyman’a bir elçi gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın elçiyle gönderdiği cevabı ünlüdür : "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın, yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek birşey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz (...) Gece gündüz daima atımız eğerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır". Her iki hükümdar, 1536 yılında bir ittifak antlaşması imzaladılar. Halihazırdaki Fransa Büyükelçisi bu göreve gelen 85. Büyükelçidir.

- Jean-Jacques Rousseau’nun babasının, 1705-1711 yılları arasında "saray saatçisi" olduğunu ...

1711 yılında Cenevre’ye döndü ve ertesi sene Jean-Jacques doğdu. Babasının "Osmanlı geçmişi" Jean-Jacques Rousseau’ya esin kaynağı oldu. "Sosyal Sözleşme"si, Mustafa Kemal Atatürk’ün başucu kitaplarından biriydi. Üzerine notlar aldığı Fransızca bir nüshası, Anıtkabir’deki şahsi kütüphanesinde bulunur.

- Fransa’nın, Mustafa Kemal hükümetini tanıyan ilk Batı ülkesi olduğunu ...

20 Ekim 1921’de Franklin-Bouillon ve Atatürk arasında "Ankara Antlaşması" olarak da adlandırılan bir anlaşma imzalandı.

- Fransa ile Türkiye’nin üst düzey yetkilileri arasında son yıllar boyunca şimdiye dek hiç olmadığı kadar fazla temas gerçekleştirildiğini ...

2007 yazından bu yana Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası toplantılar sırasında ve Paris’te Başbakan Sayın Erdoğan ile birkaç kez biraraya geldi.

- Türk ve Fransız askerlerinin, birçok operasyonda yanyana görev yaptıklarını ...

Türk ve Fransız askerleri Afganistan, Kosova, Lübnan ve son olarak Libya’da Birleşmiş Milletler ve NATO barış operasyonlarında birlikte görev yapıyorlar.

- Fransız ve Türk idarelerinin, Türkiye’nin Avrupa yakınlaşması yolunda elele çalıştıklarını ...

2002 yılından bu yana, Fransız idareleri, özellikle stratejik olan çevre ve tarım alanlarında 6 Avrupa eşleştirme projesine katıldılar.

- Fransa’nın Türkiye’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri ...

Gümrük Birliği’nden bu yana, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ticaret 4 misli arttı. 12 milyar avro’ya yaklaştı.

- Fransa’nın Türkiye’deki 6. yabancı yatırımcı olduğunu ...

1985 yılında Türkiye’de yalnızca 15 Fransız şirketi mevcutken, bugün bu sayı 300’den fazla. Fransız şirketlerinde, toplamda 100.000 civarında Türk vatandaşı istihdam ediliyor.

- Fransa’nın Türk öğrencilere ev sahipliği yapan önde gelen ülkelerden biri olduğunu ...

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’dan sonra Türk öğrencilere ev sahipliği yapan 3. ülkedir.

- Fransız halkının Türk sinemasını çok yakından takip ettiğini ...

Fransız halkı, genç Türk sinemasını ve özellikle de Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini çok seviyor. Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali’nde "Bir Zamanlar Anadolu"da" filmiyle Büyük Ödül’e layık görüldü.

- Birçok Türkçe kelimenin Fransızca kökenli olduğunu ...

Türk Dil Kurumu’nun verilerine göre, Türkçe’de tam 4974 Fransızca kökenli kelime mevcut. Buna karşılık, İngilizce’den 538, Farsça’dan 1374 kelime Türkçe’ye geçmiş. Pötibör (petit-beurre), şofben (chauffe-bain), tentürdiyot (teinture d’iode) ve burjuvazi (bourgeoisie) Fransızca kökenli kelimeler arasında. Fransızca’da da Türkçe kökenli kelimeler kullanılıyor. Yaourt (yoğurt), janissaire (Yeniçeri), minaret (minare) ve kiosque (köşk) bu kelimelerden yalnızca bir kaçı.

- Fransa’nın modern ve çağdaş Türk edebiyatı eserlerini kendi diline en fazla çeviren ülkelerden biri olduğunu ...

Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında yazdığı eserleri yeniden yayınlanan Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Elif Şafak’a, İhsan Oktay Anar’dan Orhan Pamuk’a, Yaşar Kemal’den Aslı Erdoğan’a, Enis Batur’dan Nedim Gürsel’e, Sait Faik’e ve Ahmet Altan’a kadar birçok Türk edebiyatçısının eserleri Fransızca’ya çevrildi. "Actes Sud" yayınevi, neredeyse her üç ayda bir yeni bir kitabın çevirisini yayınlıyor.

- Fransa ile Türkiye’nin bir Türk Mevsimi çerçevesinde 2009 yazında buluştuklarını ...

1 Temmuz 2009’dan 31 Mart 2010’a kadar devam eden Türk yılı, tüm Fransa’da modern Türkiye’nin sanatsal, kültürel ve ekonomik canlılığını sergilemiştir.

- Fransızca öğretiminin Türkiye’de son derece dinamik olduğunu ...

Fransız dili Türkiye’de 1500 Türk ve 500 Fransız öğretmen tarafından öğretiliyor. Her yıl 1000 genç Türk Fransız liselerinden mezun oluyorlar. Alliance française, 2007 Mart ayında Adana’da bir şube açtı.

- Türkiye’nin yabancı ülkelere seyahat eden Fransızlar tarafından en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olduğunu ...

2009 yılında 935.000 Fransız turist Türkiye’ye seyahat etti. Her yıl Fransa’ya seyahat eden Türklerin sayısı ise yaklaşık 200.000 civarında.

- Fransa’da 400.000 Türk’ün yaşadığını ...

Bu 400.000 kişiden neredeyse yarısı çifte vatandaşlığa sahip.

- Türkiye’de geçici görevle bulunan Fransız yurtdışı çalışanlarının sayısının son yıllarda hızla arttığını ...

31 Aralık 2010’da 6109 Fransız vatandaşı Türkiye’de kayıtlıdır (İstanbul 4895 ve Ankara’da 1214). Fransız topluluğu ağırlıklı olarak yönetici ve öğretmenlerden oluşuyor. Batılı topluluklar arasında dördüncü sırada yer alıyor.

publié le 26/09/2016

haut de la page