Fransa’ya yerleşme kılavuzu

İçişleri bakanlığı (yabancıları karşılama, refakat ve vatandaşlık idaresi) tarafından hazırlanmış olan bu kitapçık uyum sürecinin birinci aşamasıdır.

Temelini cumhuriyetçi değerlerin oluşturduğu Fransız toplumunun işlevinin ve düzeninin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlar.

Fransa’ya hareketten önce tamamlanacak formalitelerin, Fransa’ya gelindiği andan itibaren uygulanacak prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde gereken belgelerin gözden geçirilmesine yarar.

Herkesin uyum sağlamasını ve ister Fransız ister yabancı olsun, Fransa’da yaşayan herkesi birleştiren değerlerin paylaşımını kolaylaştıran, gündelik yaşamla ilgili faydalı bilgiler sunar.

Kitapçık - "Fransa’ya yerleşmek"

publié le 25/11/2016

haut de la page