İlk veya orta öğrenimi fransa’ da görmek isteyen ve 18 yaşindan ufak olan öğrencilerin sunacaği belgeler

1) Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış üç adet uzun süreli vize başvuru formu

2) 4 resim (üç tanesi formalara yapıştırılacak, bir tanesi ise müracaat esnasında teslim edilecek)

3) Pasaport ( veriliş tarihi 10 yıldan daha az ve geçerlilik süresi en az 1 yıl ve 3 ay olmalı) + kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa fotokopileri

4) Öĝrencilik evrakları
- Son öĝretim yılı okul karnesi
-Üniversiteye veya yüksek okula kayıt yaptıranlar için : lise dipoması veya dengi okul
- Özel bir okula kayıt yaptıranlar için : Okula yapılan ödeme makbuzları
- Fransızca seviye tespitini onaylan herhangi bir belge (Fransızca eğitim veren bir okuldan eĝitim görenler hariç)
- Fransa’’da eĝitim görürelecek okuldan kayıt veya ön kayıt belgesi
- Fransız Hükümetinden burslu olanların burs yazısı sunmaları yeterlidir

5) Ebeveynler ekteki muvafakatname örneğini ’’Autorisation Parentale’ boş bir kaĝıda elle yazıp noterden tasdiklettirmelidirler

6) Konaklamayla ilgili belge

- Yatılı öĝrenciler için :

● Okul müdürü tarafından doldurulmuş ’’Prise en charge’’ belgesi + kimliĝin fotokopisi

● Bir veya birden fazla aileden öĝrenci yurdunun kapalı olacaĝı dönemlerde çocuĝu evlerinde barındıracaklarına dair taahhütname veya yurt müdüründen bu tarihlerde çocugu evlerinde barındırmayı kabul edecek aileler bulacaĝına dair taahütname.

- Yatılı olmayan öĝrenciler :

● Çocuĝu evinde barındıracak olan aileden modele uygun olarak bir barındırma taahhütnamesi (taahhütnameyi imzalayanların kimliklerinin veya oturum kartlarının da fotokopilerini de sunulmalıdırlar)

● Çocuĝun kalacaĝı evdeki konaklama koşulları hakkında bilgi (kalacaĝı odayı başkasıyla paylaşıp paylamayacaĝı ?)

7) Çocuğun Fransa’’daki maddi ihtiyaçlarının karşılanacaĝına dair taahhütname :

● Ekteki modele uygun olarak hazılanmış çocuğun maddi masraflarının karşılanacaĝına dair bir taahhütname sunulanacaktır.
Bu taahütname :
- ya çocuğun ebeveynleri tarafından düzenlemiş olacaktır
- ya evinde ağırlayacak aile tarafından düzenlenmiş olacaktır
- ya da bu alanda uzmanlaşmış bir kuruluş tarafından düzenlenmiş olacaktır

● Taahhütnamede bulunan kişinin gelir evrakları

8) Aşı kaĝıdı (Fransa’da zorunlu olan aşılar B.C.G ve DT POLIO).

9)’’Responsabilité Civile’’ sigortası (Fransa’dan yapılacak ve vizeyi alırken konsolosluĝa teslim edilecek)

10)Fransa’da geçerli olan bir sağlık sigortası (vizeyi alırken konsolosluĝa teslim edilecek)

4 Tüm belgeler listedeki sıralamaya göre 3 dosya halinde hazırlanmalı (orijinal + 2 fotokopi)€ Dosya harcı = 99 € !Tüm evrakların fransızca tercümesi ibraz idilmelidir

DİKKATİstanbul Fransa Başkonsolosluğu’’na müracaat yapmak için çağrı merkezimizden randevu alınız:Tel : (90 212) 293 00 60

publié le 09/01/2008

haut de la page