İmzalanan Yeni Anlaşmayla Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artıyor [fr]

İmzalanan Yeni Anlaşmayla Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye ofisi Direktörü Serge Snrech, Hatay’da yeni bir devlet hastanesi yapımının desteklenmesi amacıyla anlaşma imzaladı.

Hatay’daki yeni devlet hastanesi Türkiye’deki Mülteciler için Mali Destek Programı (FRIT) çerçevesindeki bir Avrupa hibesi tarafından finanse ediliyor. Anlaşma, mevcut sağlık altyapı ve hizmetlerinin yükünü hafifletirken bir yandan da Suriyeli sığınmacılar ile ev sahibi toplumların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan Sağlık Altyapı Projesi kapsamında imzalandı.

Altyapı projeleri, Türkiye’de bugüne kadar sağlık sektörüne sağlanan en büyük AB hibesi olan FRIT kapsamındaki Sıhhat Projesini (300 milyon Avro) tamamlayıcı özelliktedir.

AB Delegasyonu ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında imzalanan anlaşma, Suriyelilerin ve Hatay’daki ev sahibi toplumların sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak üzere 250 yatak ile pediatrik ve yetişkin yoğun bakım hizmetleri gibi çeşitli ihtisas hizmetleri sunacak. Anlaşma aynı zamanda, ikinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamak suretiyle, Türkiye’deki resmi makamların Hatay’da geçici koruma altındaki yoğun Suriyeli nüfusun ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarını da desteklemektedir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bugün imzaladığımız anlaşma, Suriyelilerin ve yerel halkın sağlık hizmeti ihtiyaçlarının etkin biçimde karşılanması için AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa geliştirilen bir sağlık yatırımıdır."

Sağlık Bakanlığı ve AFD desteğiyle gerçekleştirilecek olan hastane yapımının 2021’in ilk yarısında faal hale gelmesi beklenmektedir.

https://www.avrupa.info.tr/en/pr/refugees-access-health-care-services-improved-new-agreement-7387

publié le 02/01/2018

haut de la page