Information concernant les visas de long séjour (conjoints de Français) / Istanbul’da vize başvurusu yapan Fransız vatandaşı eşleri için bilgilendirme

PROCEDURE POUR LES CONJOINTS DE FRANÇAIS DEPOSANT LEUR DEMANDE DE VISA A ISTANBUL

Prendre RDV auprès de VFS Global et déposer une demande de visa long séjour (VLS-TS). Le formulaire de demande de visa long séjour et la liste des documents à fournir est consultable depuis le lien suivant :

 : http://www.vfsglobal.com/france/turkey/istanbul/french/conjoint_documents.html

VFS-GLOBAL
www.vfsglobal.com
Tel : 0212 373 58 10 / 11
Email : info.frtr@vfshelpline.com

IMPORTANT  : vous devez présenter un passeport d’une validité supérieure à 1 an.
Suite au dépôt de la demande de visa long séjour, l’OFII vous convoquera à un rendez-vous de santé obligatoire et vous bénéficierez à cette occasion d’une séance d’information pour mieux préparer votre arrivée en France.

Après avis favorable des services consulaires pour la délivrance du visa, l’OFII vous remettra :
-  Le passeport apposé d’un visa long séjour
-  Le certificat médical
-  Le formulaire « attestation OFII » signé

IMPORTANT  : Vous devrez conserver précieusement les exemplaires des certificats médicaux nécessaires à l’obtention et au renouvellement de votre titre de séjour. Aucun duplicata ne sera délivré.
Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la délivrance du visa pour entrer en France.

A votre arrivée, il est inutile de vous présenter à l’OFII ou préfecture. Vous devez simplement envoyer par courrier recommandé avec AR, à la direction territoriale de l’OFII de votre lieu de résidence, le formulaire « attestation OFII » dûment remplie.
Vous devez joindre à votre envoi : la copie des pages de votre passeport où figurent les informations relatives à votre identité, votre visa, le cachet indiquant votre date d’entrée en France et une copie du certificat médical.

Dès réception de votre dossier par l’OFII, une attestation de dépôt vous sera envoyée.

L’OFII vous convoquera pour une journée d’accueil durant laquelle vous signerai votre Contrat d’Intégration Républicain (CIR) et sera procédé à la validation de votre visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS).

ISTANBUL’DA UZUN SÜRELI VİZE BAŞVURUSU YAPAN
FRANSIZ VATANDAŞI EŞLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Fransız vatandaşı eşi olarak uzun süreli vize müracaatında bulunmak için VFS GLOBAL kurumunu aşağıdaki numaralardan arayarak Başkonsolosluktan randevu talep etmeniz gerekmektedir :

VFS-GLOBAL
www.vfsglobal.com
Tel : 0212 373 58 10 / 11
Email : info.frtr@vfshelpline.com
Adres : Cumhuriyet Caddesi 193, Harbiye - ŞİŞLİ

Uzun süreli vize formunu ve gerekli evrak listesini ;
http://www.vfsglobal.com/france/turkey/istanbul/partner_documents.html
internet adresinden indirebilirsiniz.

Önemli not : Vizeye başvurduğunuzda Pasaport geçerlilik süresi 12 aydan fazla olmalıdır.

Vize başvurunuzu yaptıktan bir kaç gün sonra OFII bürosu sizinle irtibata geçecek ve OFII Doktoru ile sağlik muayenesi için randevu verecektir, ayni zamanda muayene günü Fransaya gidişinizi daha iyi hazırlamanız için bir bilgilendirme seansi olacaktır

ÖNEMLI : Oturma izninizin verilmesi ve yenilenmesi için sağlık muayenesinden sonra size OFII doktoru tarafından verilecek olan sağlık raporunu saklayınız, ikinci bir nüsha verilmeyecektir.

Vizeniz uygun görüldüğü taktirde, OFII tarafından aranacaksınız ve vizenizle birlikte “Demande d’attestation OFII” formunu teslim alacaksınız. Bu formun üst kısmı doldurulup, Konsolosluk tarafından mühürlenmelidir.

Aldığınız vize ile Fransa’ya varır varmaz size verilmiş olan OFII formunun alt kısmını pasaportunuzda yer alan vize bilgileri ile doldurarak, bulunduğunuz şehirdeki OFII bürosuna iadeli taahhütlü göndermeniz gerekir. Bu gönderiye pasaportunuzun kimlik, vize ve giriş kaşesinin bulunduğu sayfaların fotokopisini eklemeniz gerekir.

ÖNEMLİ : Pasaportunuzdaki Vize başlangıç tarihinden itibaren yasal olarak 3 ay içinde Fransa’ya giriş yapmanız ve işlemleri tamamlamanız gerekiyor.

Teslim bildirimi aldıktan sonra en yakın OFII bürosundan bir görüşme davetiyesi alacaksınız. Bu görüşmeye katılım oturma izninizin onaylanabilmesi için zorunludur.

publié le 12/09/2017

haut de la page