Les tarifs des visas et les frais de service / Vize müracaatında bulunacak olanlara duyuru

Pour les ressortissants turcs, le coût des frais de visa est fixé à 80 euros pour un visa de court séjour pour la France métropolitaine ou pour l’espace Schengen (séjour inférieur ou égal à trois mois), quelle que soit la durée d’utilisation du visa, et à 99 euros pour un visa de long séjour pour la France (séjour supérieur à trois mois). Aux frais de visa s’ajoutent les frais de service (32 euros) de notre prestataire VFS Global qui est chargé de la collecte des dossiers et dont le détail est disponible depuis le lien suivant : frais de service de VFS Global.


Concernant les Départements d’Outre-mer (DOM) et St Barthélemy et St Martin, les frais de visas sont de 60 euros et pour les Territoires d’Outre-mer (TOM) , les frais sont de 9 euros.

ATTENTION : Le paiement est réalisé au moment du dépôt de la demande de visa et toute demande de pré-paiement en ligne serait frauduleuse.

Toute autre information communiquée à un demandeur de visa, notamment en donnant des tarifs supérieurs ou proportionnels à la durée du visa, est mensongère et ne doit pas être prise en compte par le demandeur.

Toute somme réclamée en dehors des tarifs ci-dessus pour des frais de visa est illégale et ne garantit en aucun cas un traitement accéléré, ou une plus longue validité, ou même la délivrance du visa. Veuillez signaler à l’adresse suivante toute proposition abusive à cet égard à l’adresse ou au numéro de téléphone suivants :
mail@consulfrance-istanbul.org

Tél. : 0212.334.87.42

Vize müracaatında bulunacaklara duyuru

Türk vatandaşlarının, Fransa’da (ana kara, deniz aşırı topraklar hariç) veya Schengen ülkelerinde 3 aydan az veya 3 ay süre ile konaklamalarına yönelik başvuracakları, kısa süreli vizenin ücreti, vizenin geçerlilik süresine bakılmaksızın, 80 Avro’dur. Fransa’da 3 aydan fazla kalmaya yönelik uzun süreli vizenin ücreti ise 99 Avro’dur. Söz konusu vize ücretlerine, dosya içeriğinin toplanmasından sorumlu, aracı kurumumuz VFS Global’in hizmet ücreti (32 Avro) de eklenir. Konu ile ilgili ayrıntılara şu internet bağlantısından ulaşabilirsiniz : VFS Global’in hizmet ücretleri
DOM sıfatı ile anılan topraklar, St. Barthélemy ve St. Martin için vize ücretleri 60 Avro’dur. TOM sıfatı ile anılan topraklar için vize ücreti ise 9 Avro’dur.

LÜTFEN DİKKAT : Ödeme başvuru esnasında yapılır. Bu ödemeden önce internet üzerinden talep edilebilecek her türlü ödeme usulsüzdür.

Başvuru sahiplerine verilebilecek, belirtilenden daha yüksek veya vize süresi ile orantılı bir ücret gerektiği bilgisi gerçeği yansıtmadığından, bunlara itibar edilmemelidir.
Yukarıda belirtilen ücretler dışında, vize tutarı olarak talep edilecek meblağ yasal olmadığı gibi ; hiçbir şekilde vize işleminin hızlandırılmasını, daha uzun bir geçerlilik süresi verilmesini veya vizenin çıkmasını sağlamaz. Konu ile ilgili yasaya aykırı teşebbüslerin aşağıdaki e-posta adresine veya telefon numarasına bildirilmesi rica olunur : mail@consulfrance-istanbul.org / Tel : 0212 334 87 42

publié le 27/07/2020

haut de la page