Türkiye – Referandum sonuçları (16 Nisan 2017) [fr]

Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliklerine ilişkin 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını öğrenmiş bulunuyor. Birbirine çok yakın çıkan sonuçlar, muhalefet ile diyalog kurma gerekliliğini arttırmıştır.

Türkiye – Referandum sonuçları (16 Nisan 2017)

Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliklerine ilişkin 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını öğrenmiş bulunuyor. Birbirine çok yakın çıkan sonuçlar, muhalefet ile diyalog kurma gerekliliğini arttırmıştır.

Fransa, halk oylamasına gözlemci olarak katılan OSCE ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerinin değerlendirme raporunu dikkatle inceleyecektir.

Bahse konu anayasa değişiklikleri, Türkiye’nin hükümet sisteminde önemli değişiklikler getiriyor.

Fransa, Avrupa Birliği ile beraber, ilerleyen aşamaların birleştirici bir düşünceyle, Avrupa Konseyi’nde benimsenen değerler ve üstlenilen yükümlülüklerle uyumlu olacak şekilde, çoğulculuk, güçler ayrılığı ve hukuk Devleti ilkelerine saygı göstererek ele alınması konusunda Türkiye’yi destekler. Aynı zamanda, Fransa, Türkiye’nin imzalamış olduğu ve idam cezasını yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun hareket edilmesi konusunda Türkiye’ye çağrıda bulunur.

publié le 20/08/2019

haut de la page